København d. 17-05-2018

Generalforsamling

afholdes torsdag d. 31-05-2018

kl. 17:30-19:00

i skolens gymnastiksal

الجمعية العمومية

المكان: قاعة الرياضة في المدرسة
التاريخ: الخميس 31 مايو (أيار) 2018
الزمان: 17:30-19:00

 

Opfølgning på tidligere indkaldelse  til ordinær generalforsamling på DIA Privatskole

                                                                                                  

I forsættelse af vores indkaldelse til ordinær generalforsamling på skolen hjemmeside d. 12. maj, kan bestyrelsen oplyse at dagsorden for generalforsamling er ændret til følgende.

 

1.       Velkomst v. formanden

2.       Valg af dirigent og referent

3.       Bestyrelsens aflægger beretning

4.       Fremlæggelse af revideret og af bestyrelsen godkendt regnskab for kalenderåret 2017

5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer af og blandt forældre med børn på skolen: Samtlige bestyrelsesmedlemmer stiller deres mandat til rådighed. Der skal således vælges 5 medlemmer.

6.       Valg af 2 suppleanter

7.       Indkomne forslag: Udgår da der ikke er fremsat forslag til behandling på generalforsamlingen

8.       Eventuelt

 

 

Information om opstilling følger.  

 

Med venlig hilsen og på gensyn 

 

 

Khadidja Niri 

Bestyrelsesformand

 

 

تتمة للاستدعاء السابق لأجتماع الجمعية العمومية العادية للمدرسة العربية الاسلامية 

 

 

يعلن مجلس الادارة ان جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي والذي سيعقد بتاريخ الخميس 31 مايو (أيار) 2018 والذي اعلن عنه بتاريخ 12 مايو (أيار) على صفحة المدرسة الالكترونية قد تم تعديله ليتضمن ما يلي: 

جدول اعمال الاجتماع: 

1. كلمة ترحيب من قبل مديرة مجلس الادارة. 

2. اختيار مدير وكاتب الجلسة. 

3. تقديم تقرير مجلس الادارة. 

4. عرض التقرير المالي المنقح والمعتمد من قبل مجلس الادارة لعام 2017 

5. انتخاب 5 اعضاء لمجلس ادارة المدرسة من بين الاباء والامهات الذين لديهم اطفال في المدرسة حيث سيتم تقديم المرشحين والتعريف بهم  

6. اختيار اعضاء احتياط عدد 2 

7. مناقشة المقترحات الواردة 

8. أخرى 

 

ملاحظة: سيتم ارسال رسالة لاحقا تتضمن معلومات تفصيلية عن اسلوب الترشح للادارة 

 

مع خالص التحيات 

خديجة نيري 

مديرة مجلس الادارة