Emneuge 2017 KLIMA - MILJØ - KULTUR

3. klasser

Emneugen i 3 . Klasserne har omhandlet miljø/klima. Eleverne har fået skærpet deres opmærksomhed og bevidsthed om, hvordan vi hver især kan være med til at passe på miljøet gennem undervisning, kreative aktiviteter, affaldsindsamling, plante forskellige planter, og ikke mindst deres egen opfattelse af det smukke i naturen gennem deres egen kreative udfoldelse.

Forside

0. klasserne

I denne emneuge har 0. klasserne arbejdet med forskellige ting i forhold til miljøet. De har lært om, hvordan blade vokser ud når det er forår. De har også lært, hvordan man planter forskellige ting.

I klassen har vi plantet løg. Derudover har vi formet blomster ud af karton, mælkekartoner samt vat.

0. klasserne har i den anledning været i Dyrehaven Klampenborg.

5. klasser

Dette er billeder fra 5. klasses emneuge, hvor de sidder og tegner islamisk kunst.
Eleverne havde en god uge med kalligrafi, opfindelser og ture

Forside - DIA Privatskole

0. Klasser fremstiller kunst

4. a klasse