DIA Privatskoles principper for kommunikation 2018

 

Formål:

Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og personlige udvikling, så alle elever trives og udvikler sig fagligt.

 

Mål:

 • Kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld. Den gode tone er i centrum. (Personsager behandles udelukkende mellem de involverede parter).

 • Alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvem de kan/skal kontakte i forskellige situationer.

 • Det er let for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag.

 • Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.

   

Skolens ansvar:

 • Skolen sikrer, at alle forældre er informeret om, hvem de skal kontakte i forskellige situationer samt hvilke træffetider, de enkelte ansatte har.

 • Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder fravær.

 • Skolen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter.

 • Skolen tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene.

 • Skolens ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene - som hovedregel indenfor 3 arbejdsdage.

   

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene kontakter skolens ansatte inden for deres træffetider.

 • Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang via forældreintra.

 • Forældrene skal som udgangspunkt orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.

 • Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, tager som udgangspunkt direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene som udgangspunkt henvendelse til skoleledelsen.

 • Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen bør inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.

   

Personalets træffetider:

Skolen/personalet kan kontaktes pr. mail/Intra eller SMS/ telefon. Skolens og personalets telefonnumre findes på Forældreintra og på skolens hjemmeside.

Skolens kontor:

Mandag - torsdag: kl. 08.00 – 14.00.

Fredag: kl. 08.00 – 10.00

Skolens lærere:

Mandag – fredag: Træffetider oplyses af den enkelte lærer på Forældreintra.

 

Kommunikationskanaler:

Intra:

En stor del af kommunikation mellem hjem og skole foregår gennem Forældreintra:

 • Generel information fra skole/personale

 • Årsplaner, ugeplaner, elevplaner, testresultater m.m.

 • Udveksling af praktiske oplysninger herunder fritagelse fra undervisningen

 • Dialog omkring dagligdags ting vedr. den enkelte elevs trivsel

 • Anmodning/aftale om telefoniske/fysiske møder mellem hjem og skole

   

Kommunikation omkring mere komplekse problemstillinger skal foregå ved personlige møder evt. over telefonen efter aftale.

Personsager behandles udelukkende mellem de involverede parter.

 

Møder:

Alle forældre:

 • 2 forældremøder/forældrearrangementer pr. år

 • 2 skole/hjemsamtaler pr. år

 • før skolemøder/arrangementer (kommende 0 kl.)

 • 2 vejledningsmøder vedr. uddannelse (udskolingen)

Der ud over kan der indkaldes til ekstraordinære møder:

Individuelt indkald:

 • Møder på baggrund af elevers faglige og/eller sociale trivsel aftales med de involverede.

 • Møder med eksterne fagpersoner

 

DIA Privatskole, 2018

Bestyrelsen